ЕКГ, епсилон вълна

Епсилон вълната представлява малко позитивно отклонение след края на камерният комплекс и е индкатвна за наличието на аритмогенна дясно вентрикуларна дисплазия, който също така е известна като „аритмогенна дясновентриуларна кардиомиопатия”. Около 30% от пациентите с тази патология имат налична епилон вълна на техните електрокардиограми.

Типичните находки при аритмогенната дясно вентрикуларна дисплазия са:

·         Инвертирани Т-вълни във първо и второ прекордиално отвеждане при липса на десен бедрен блок или инвертирани Т-вълни във V4-V6

·         Инвертирани Т-вълни във V1-V4 при наличие на пълен десен бедрен блок

·         Локализирано разширение на камерният комплекс във V1-V3 над 110 милисекунди

Наличието на епсилон вълна отразява забавянето в реполаризацията на дясната камера.

Аритмогенната дясновентрикуларна кардиомиопатия може да е причина за развитието на внезапна сърдечна смърт, тя е етиологичен фактор за развитието на мономорфна вентрикуларна тахикардия.

Друга причина за съществуването на епсилон вълната е наличието на Бругада синдром тип I.

 

 

 

 

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!