Диференциална диагноза на абдоминалната ригидност

Установяема чрез палпация абдоминалната ригидност бива:

·         Волева

·         Неволева

Волевата абдоминална ригидност отразява евентуално страха на пациента от прегледа или повишена реактивност на нервната система при палпация.

Докато неволевата абдоминална ригидност отразява наличието на потенциално живото застращаващи заболявания. Най-често неволевата абдоминална ригидност се дължи на гастроинтестинални заболявания, на също така може да се дължи и на пулмонални или васкуларни причини, както и на токсичен ефект на някои вещества/лекарства. Обикновено тук има треска, гадене/повръщане и разтягане на абдомена, който е чувствителене на палпация.

След установяване на абдоминална ригидност трябва веднага да установим и състоянието на виталните признаци на пациента, дори и той да не изглежда критично болен. Приложението на назогастрална сонда намаля абдоминалната ригидност.

Анамнеза и физикално изследване

Ако състоянието на пациентът позволява трябва да се снеме кратка, фокусирана анамнеза: на първо място трябва да се установи откога датира проблема, а също така има ли или няма абдоминална болка. Трябва да се установи и дали абдоминалната ригидност е генерализирана или локализирана. Променя ли се или е константна. Агравиращи и преципитиращи фактори като промяна в положението на тялото, кашлица, повръщане и ходене.

Абдомена се оглежда за наличие на перисталтични вълни, които са особено отчетливи при слаби пациенти. Също така се оглеждаме за наличие на разтегнати чревни бримки. Следва аускултация на чревните шумове. Чрез палпацията се установява тежестта на абдоминалната ригидност, да се избягва дълбоката палпация, защото ще се засили болковият синдром. Накрая се проверява дали пациентът не е дехидратиран (състоянието на кожния тургор и мукозните мембрани).

Етология на абдоминалната ригидност

Дисекираща аневризма на абдоминалната аорта

Това е животозастрашаваща патология, при която може да има лека до средно тежко изразена абдоминална ригидност. Типично има абдоминална болка в горния абдоминален етаж, която ирадиира към гърба на пациента. Болката може да се влошава когато пациентът е в легнало положение и може да се успокоява когато пациентът седне или се изправи. Преди руптурата абдоминалната аневризма се манифестира чрез пулсираща туморна маса в епигастриума или под пъпа + систолен шум върху аортата. Масата спира да пулсира след руптурата!!! Липсват феморални/педални пулсации + по ниско кръвно налягане на крайниците отколкото на ръцете. Сигнификантната хеморагия води до развитие на шок.

Токсини

Поглъщането на токсини или ухапването от отровни животни може да доведе до развитие на абдоминални крампиболка + абдоминална ригидност. Токсините могат да предизвикат появата на нискостепенна пирексия, тремор, повишена саливация, гадене/повръщане и парене по ръцете/ходилата. Децата обикновено са с повишена раздразнимост.

Мезентериална исхемия

Това също е животозастрашаващо състояние, което е желателно да се разпознае бързо. Мезентериалната исхемия е по-честа при възрастни пациенти, такива с напреднало атеросклеротично заболяване и с налична тромбофилия (коагулационни дефекти, предсърдно мъждене, сърдечна ендостатъчност или употреба на някои лекарства като контрацептиви). Характеризира се с 2-3 дневна нискостепенна абдоминална дифузна но характер болка с последваща диария и ескалация на болковият синдром и финално се развива абдоминална ригидност в параумбиликалния регион. Може да има и признаци на шок с тахиракдия и хипотония. Вместо диария обаче може да има констипация.

Перитонит

В зависимост от етиологията перитонита може да е дифузен или локализиран напр.при руптура на апендикса първоначално имаме локализиран перитонит. При перитонита имаме и хипералгезия, липса на перисталтични шумове, гадене/повръщане. Евентуално пациентат има треска, тахикардия, хипотония и тахипнея.

Педиатрични пациенти

Тук най-често се касае за перфорация на стомаха, хипертрофична пилорна стеноза, дуоденална обструкция, мекониум илеус, кистична фиброза, целиачно заболяване или апендицит.

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!