Латерална гръдна болка

Почти всички тъкани на латералната гръдна стена са:

·         Плеврата

·         Мускулите

·         Ребрата и

·         Интеркосталните нерви

Често този вид латерална гръдна болка е свързан с дишането и се нарича „плевритна по характер гръдна болка“.

Висцералната плевра е несензитивен орган, но париеталната плевра е гъсто инервирана с фибри от интеркосталните нерви. Ето защо болката се усеща в тези дерматоми, които са инервирани от съответните интеркостални нерви, като е важно да помним, че те могат да обхванат и големи области от абдоминалната стена. Освен възпалението на париеталната плевра, важно е да се знае, че плевритната по характер болка може да се дължи и на спазъм на интеркосталните нерви. Болковият синдром е с повърхностна локализация (суперфициален по натура) и се агравира от дълбоко вдишване и/или кашлица. Често инспирацията не е пълноценна поради развитие на силна болка и затова дишането в този случай е забавено. Задържането на дишането обикновено успокоява болката, но промяната в положението на тялото може да агравира отново болковият синдром. Единственият и то евентуален физикелен признак при плевритната по характер гръдна болка, ако липсва естествено, плеврален излив е шума на плеврално триене по време на двете дихателни фази. Шума е труден за описване, но веднъж идентифициран, не се забравя никога. Болката при засягане на диафрагмалната плевра обаче ирадиира към съответното рамо и ако е десностранна може да се обърка с холицистит – при този вид диафрагмална по произход плеврална болка винаги трябва да мислим и за подлежащи чернодробни процеси (чернодробен или субфреничен абсцес) или за процеси засягащи далака дори и за инфаркт на слезката (наблюдава се и при болест на Хочкин).

Плевритната по характер латерална гръдна болка може да се дължи и на пулмонални инфекции като лобарна пневмония или белодробен инфаркт или на съединително тъканни заболявания като напр.системен лупус еритематодес. При много от тези състояние клиничната картина е завоалирана от насложеният плеврален излив, който разсейва фокуса на болковият синдром.

Плевретната по характер латерална гръдна болка може да се дължи и на епидемия от плевродиния причинена от вирусите от група В Коксаки вируси или това е т.нар.болест на Борнхолм. Болката тук може да е особено тежка, но има и фебрилитет и изпотяване + обща отпадналост на пациента. Възстановяването е бързо, но често настъпват и рецидиви на болестта.

Трихинелозата, която засяга интеркосталната мускулатура също се манифестира клинично с плевритна по характер болка. За тази идагноза трябва да почнем да мислим ако пациентът има и периорбитален/генерализиран оток + еозинофилия в периферната кръв.

Болката при спонтанният пневмоторакс обикновено е остра и внезапно настъпваща, но при някои пациенти тя е тъпа като усещане. Класическият физикален признак е намаления обем на респирацията от страната на пневмоторакса, както и липсата на дишане от засегнатата страна + хиперрезонансен перкуторен тон при перкусия (особено ако пневмоторакса е под налягане, тогава вече има и девиация на трахеята и диагнозата е ясна и без обзорна графия на белия дроб).

Установяването на въздух в медиастинума може да доведе до развитие на централна по локализация гръдна болка, но тук има шум като от „църковни камбани“ по цялата сърдечна повърхност!

Както вече казахме интеркосталната нервралгия може да възпроизведе болка върху съответните кожни дерматоми по гръдната/абдоминалната стена. Спиналните заболявания също могат да се манифестират клинично с латерална гръдна болка, която да наподобява интеркосталната невралгия. Директен натиск върху нервите може да упражни фрактура на прешлен или евент.вертебрални метастази или костни инфекции (напр.вертебрална туберкулоза).

Аортната аневризма е рядка, но важна етиологична причина за появата на гръдна болка. При аневризмата на асцендентната аорта гръдната болка е централна като локализация, но при аневризма на десцендентната аорта или аортната арка може да се манифестира клинично с ирадиираща болка – латерална по локализация. Освен това натиска от аневризмата върху рекурент фарингеалният нерв може да предивкива парализа на левите гласни връзки, което да се прояви с дрезгав глас + евент.кашлица. Натиска от аневризмата върху левият главен брон може да доведе до развитието на синкоп при пациента поради колапс на левия бял дроб последва инфектиране на колабиралият дроб.

Първично или вторично малигненоинтраторакално  заболяване може да предизвика болков синдром с различна характеристика и локализация. Директната инвазия на карцином/метастази в плеврата често предизвиква както латерална гръдна болката така и води до развитие на плеврален излив. Освен плеврата в неопластичният процес могат да са заангажирани и ребрата и мускулатурата на гръдната стена и резултатът е тежък болков синдром. Не трябва да се изпуска от диагностичният фокус и евентуалното наличие на местастази в ребрата (от солиден тумор или хематологична малигненост). Туморите в медиастинума се проявяват с недобре локализирана и офермена централна по локализация гръдна болка без да има налични компресионни явления. Не трябва да изпускаме и енет.възможност при дадения пациент да има тимом (миастения гравис) или ретростернална гуша.

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!