Бенингени тумори на гърдата

Фиброаденома е най-честият доброкачествен тумор на гъдата, който е винаги инкапсулиран, по дефиниция е единичен, но може да има и множество фиброаденоми в гърдите (по-често при негроидите и монголоидите). Разграничава се ясно от околната тъкан на жлезата, при палпация, при все, че може да е с неравна повърхност.

Най-лесният диференциално диагностичен признак за бенигненост при фиброаденома, е той е подвижен тумор и може лесно да бъде придвижен под кожата на пациентката и поради това е известен и с името „гръдна мишка“.

Най-често фиброаденома се установява във възрастовата група между 18 и 30 години. Не е болезнен при палпация или спонтанно.

При все, че в тази възрастова група карцинома на гърдата е рядкост всеки установен фиброаденом изисква внимание на тройната експертиза: (1) ултразвуково изследване на гърдата; (2) внимателна мануална палпация и (3) тънкоиглена биопсия с цитология.

Липомите се наблюдават както в гърдите така и по цялото тяло. Клиничните особености на всички липоми са едни и същи. Обаче, винаги трябва да сме особено внимателни за евентуалното наличие на т.нар.“псевдолипома“, която може да е най-ранен признак на инвазивен дуктален карцином, който чрез инфилтриране на Куперувите връзки може да заангажира и мастни лобули, които да формират гъба-подобна шапка над първичният фокус.

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!