Цервикална дискова херния

Сумаризирана информация за патологията

·         Симптоматиката се дължи на наличната дискова херния

·         Острата дискова херния се представя клинично с комбинирана шийна болка и болка/парестезии в ръката с или без наличен неврологичен дефицит

·         Цервикалната миелопатия обикновено се наблюдава при възрастни пациенти. Тук често има наличие на херниация на множество нива, които са асоциирани с налични дегенеративни промени по цервикалните прешлени и спинална стеноза

Кардинални манифестации на патологията

·         Цервикалната дискова херния се наблюдава при 10% от възрастното население

·         Характеризира се с болка във врата и рамото/ръката

·         Притискането на нервните окончания води до болка в ръката и локализиран неврологичен дефицит

·         Някои цевикални дискови хернии могат да са последствия от налична цервикална миелопатия, ако има налична достатъчна компресия на гръбначния мозък

·         При около 5% от пациентите с цервикална дискова херния се налага извършването на неврохирургична намеса

Етиология на цервикалната дискова херния

·         Дегенеративни промени в цервикалния отдел на гръбначния стълб

·         Ревматоиден артрит

·         Травма

·         Остеомиелит

·         Метастази от малигненост

Спомагащи и предразполагащи фактори

·         Различни видове цервикална травма

·         Дегенеративно заболяване на цервикалните дискове, което се наблюдава предимно при пациенти над 70 годишна възраст

·         Остеофитен свръхразстеж, който притиска гръбначния мозък

Епидемиология

·         Патологията се наблюдава при около 10% от общата популация

·         При около 50% от хората поне веднъж в живота им е имало наличие на цервикална болка високосугестивна за наличие на цервикална дискова херния

·         Най-често цервикалната дискова херния се наблюдава при пациенти на възраст между 30 и 60 години

·         Дегенеративните изменения по шийния отдел на гръбначния стълб се наблюдават предимно при пациенти на възраст над 70 години

·         Съотношението мъже:жени е 1.4:1

·         По често цервикалната дискова херния се наблюдава при атлети

Клинично представяне на цервикална дискова херния

Симптоматика

·         Болка във врата и рамото

·         Болка в ръката

·         Парестезии по ръката

·         Мускулна слабост в рамото и ръката

·         Нарушения в походката

Признаци

·         Рестрикция в движенията в шията съпроводени със силна болезненост

·         Сензорни промени, които кореспондират със засегнатите нервни коренчета

·         Моторна слабост, която кореспондира със засегнатите нервни коренчета

·         Намалени или липсващи рефлекси, които кореспондират със засегнатите нервни коренчета

·         Може да има наличен признака на Lhermitte – при извиването на главата пациентът усеща болка като удар от ток

·         Миелопатия ако има цервикална шийна дискова херния напр.могат да са налични моторни, сензорни или вегетативни дисфункции в зависимост от нивото на нервната компресия евент.с повишен тонус на мускулатурата

Не съществува цервикален диск между С1 и С2. Дисковата херния може да се наблюдава обаче на което и да е от другите нива. Съществуват 7 шийни прешлена, но те са анатомична опора на 9 отдела на гръбначния мозък. Най-често цервикалната дискова херния се наблюдава на нива С4/С5, С5/С6 и С6/С7. Неврологичната находка зависи от нивото на дисковата херния:

Ниво на цервикалната дискова херния С4/С5

·         Сензорен дефицит в горната част на латералната ръка и лакътя

·         Моторна слабост в рамото

·         Може да има намален рефлекс на бицепса

Ниво на цервикалната дискова херния С5/С6

·         Сензорен дефицит в областта на горната латерална предмишница, гръдния кош и показалеца

·         Моторна слабост, заангажираща лакътната флексия и пронация

·         Рефлекса на бицепса е намален или липсващ

Ниво на цервикалната дискова херния С6/С7

·         Сензорен дефицит на средните пръсти

·         Слабост в рамото при разтягане и в китката при разтягане

·         Рефлекса на трицепса е намален или липсващ

Асоциирани заболявания

Цервикалната спондилоза спомага за стесняването на спиналния канал.

Диференциална диагноза

Цервикалната дискова херния трябва да бъде разграничена от други състояния, които водят до болка в ръката и невропатия.

Синдром на карпалния тунел

Синдрома на карпалния тунел неправилно може да бъде сбъркан с цервикална дискова херния. Трябва да се има предвид обаче, че двете състояния понякога се наблюдават едновременно:

·         Болка и парестезия в областта инервирана от медианния нерв в ръката, понякога болката ирадиира нагоре към ръката и в рамото

·         При тежко протичане на синдрома на карпалния тунел има и налична мускулна слабост в ръката

·         Тенденция да се изпускат хванати с ръката обекти

·         Изследванията на нервната проводимост показват, че медианния нерв е компресиран

Торакален аутлет синдром

Торакалния аутлет синдром е рядко състояние, което се развива поради невроваскуларна компресия на торакалните дискове, което има за последица симптоми засягащи горните крайници:

·         Нервната компресия се отразява като неврологичен дефицит в областта на долната телесна половина. Манифестацията е слабост на малките мускулни групи на ръката и намалена сетивност на пръстите на ръката и улнарната страна на ръката

·         Артериалната компресия има за последица развитието на бледа кожа на ръката и намален пулс

·         Венозната компресия има за последица оток по ръката, както и суперфициална венозна дилатация в областта на рамото

·         Образните изследвания показват обикновено наличието на цервикално ребро, което е причина за развитието на синдрома

·         Обикновено тук има свръхдиагностика на синдрома

Диагностика

·         Пълен неврологичен и сензорен преглед на засегнатият крайник позволява да се локализира нивото на поражението

·         Изследване на първи избор е извършването на ЯМР на шийните прешлени

·         Миелография може да бъде извършена ако  ЯМР не е наличен или е невъзможна за извършване (напр.пациентът е с пейсмейкър)

·         Електромиография – данни за забавена проводимост на засегнатите нерви

·         Обзорна графия на цервикалните прешлени – данни за загуба на височина на диска; наличие на дегенеративни образувания и остеофитни формации по прешлените

·         КТ на цервикалните прешлени – може да установи и дискови хернии на различни нива

Лечение

Терапевтични цели

·         Адекватно болкоуспокояване

·         Ако има миелопатия трябва да се профилактира морбидността

·         Предотвратяване задълбочаването на неврологичният дефицит

Неврохирургична интервенция

·         Предна цервикална дискектомия

·         Цервикална ламиектомия

·         Неврохирургичната интервенция не се препоръчва при пациенти без неврологичен дефицит

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!