Бърза диагностика и терапия – алергии и алергични заболявания

Сумаризирана информация за патологията

·         Алергията представлява имунологично медиирана хиперсензитивност към чужди за организма антигени, която се манифестира клинично чрез тъканно възпаление и органна дисфункция

·         Алергичната реакция може да бъде локализирана във васкулатурата, гастроинтестиналният тракт или други висцерлни органи

·         Анафилаксията е най-тежко прояваващата се форма на алергия

Клинична презентация

·         Тип I IgE  медиирана – светкавична хиперсензитвност: атопията и анафилаксията са две клинични субгрупи

o   Под „атопия“ разбираме група заболявания /алергичен ринит, атопичен дерматит, алергичната астма и алергичната гастроентиропатия/, които се развиват при пациенти с унаследена тенденция към развитие на IgE антиген-медиирани специфични реакции към антигени от околната среда или към хранителни алергени

§  Аероантигените са най-честият причинител на този вид хиперсензитивност /от алергичен конюнктивит до алергична астма/

§  Има строга генетична предиспозиция към развитието на атопия

o   Под „анафилаксия“ разбираме развитието на тежкостепенна светкавично развила се алергична реакция придружна от хипотония или шок/колапс. При анафилаксията има генерализирано отделяне на медиаторите на възпалението от мастоцитите. Клинично се проявява с хипотония, бронхоспазъм, гастроинтестинални или утеринни контракции, уртикария/ангиоедем. Състоянието е потенциално фатално и може да засегне както отопични така и неатопични пациенти. Изолираната уртикария и ангиоедема са кожните форми на анафилаксията. Най-честите тригери са лекарствените продукти, както и ухапванията от различни насекоми/животни

·         Тип II – антитяло медиирана /цитотоксична хиперсензитивност/

o   Цитотоксичните реакции заангажират в механизма си IgG или IgM

o   Крайният етап от антитяло медиираната хиперсензитивност е активация на комплементната каскада и деструкция на клетките, по чиито повърхности се намира антигена отговорен за инициацията на алергичната реакция. Примери: имунната хемолитична анемия и Резус хемлитичното заболяване при новороденото

·         Тип III – имуно комплекс-медиирана хиперсензитивност

o   Наблюдава се когато антиген + IgG или IgM антитела обрзуват имунни комплекси

o   Депозирането на тези комплекси в тъканите или в ендотелиума на васкулатурата предизвиква имуно комплекс-медиирано тъканно увреждане, чрез активация на комплементната каскада, анафилактоидни реакции и хемотаксис на полиморфонуклеарни левкоцити.

o   Класически пример за този вид хиперсензитивност е развитието на серумната болест, остър хепатит тип В, както и реакциите при хронични инфекции като субостър бактериален ендокардит, остеомиелит или хепатит С

·         Тип IV – Т-клетъчно медиирана хиперсензитивност или още известна като „забавена хиперсензитивност“/„клетъчно медиирана хиперсензитивност“. Медиира се от активирани Т-клетки, които се натрупват в области богати на антигени

o   Най-чистият пример за този тип хиперсензитивност е развитието на контактен дерматит /остър или хроничен, при последния може да има лихенификация и диспигментация, но не се образуват везикули/

Лечение

·         Отделяне на пациента от контакта му с алергена

·         При остри средно изразени или тежки алергични реакции се прилага първо Дифенхидрамин в доза 25-50 мг/венозно през 2-4 часа

·         При хронични алергични реакции се използват предимно антихистамини от последно поколение

·         При анафилаксия обаче препарат от първи ред е Адреналин 0.1-0.5 мг/субкутанно или мускулно, през 15 минути

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!