Бърза диагностика и терапия – респираторна алкалоза

Сумаризирана информация за патологията

·         Повишено рН на кръвта (над 4.5) и ниско РСО2 (под 32 mmHg)

·         Развива се при наличие на хипервентилация, бактериална септикемия или чернодробна цироза

·         По време на бременността има наличие на хронична респираторна алкалоза, която вероятно се дължи на прогестероновата стимулация на респираторния център в мозъка  

Етология на респираторната алкалоза

·         Хипоксия и/или артериална хипотония

·         ЦНС медиирани заболявания

o   Хипервентилация

o   Безпокойство-хипервентилационен синдром

o   Неврологични заболявания

o   Цереброваскуларни инциденти (инфаркт, хеморагия)

o   ЦНС инфекции

o   ЦНС тумор

o   ЦНС травма

o   Фармакологична или хормонална стимулация

§  Прогестерон

§  Салицилати

§  Ксантини

o   Хепатална недостатъчност

·         Тежкостепенна анемия

·         Механична хипервентилация

·         Пулмонални заболявания

o   Интерстициално белодробно заболяване

o   Пневмония

o   Белодробен тромбоемболизъм

o   Пулмонален оток

Клинична манифестация

·         Светобоязън

·         Повишено общо безпокойство

·         Парестезии

·         Промени във вкуса

·         Тетания при тежки случаи поради понижаване нивата на йонизирания калций в кръвта на пациента

Диагностика

·         Високо рН на кръвта

·         Ниско ниво на РСО2

·         Ниско ниво на серумния бикарбонат

Лечение на респираторна алкалоза

·         Бързата корекция на хроничната респираторна алкалоза може да има за последица развитието на метаболитна ацидоза

·         Лекува се предимно подлежащата причина довела до развитието на респираторната алкалоза

·         При безпокойство асоциираната респираторна алкалоза добър ефект има седирането на пациента

 

 

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!