Бърза диагностика и терапия – метаболитна алкалоза

Сумаризирана информация за патологията

·          Висок серумен бикарбонат (HCO3 > 32 mEq/L) съчетано с алкалемия (артериалното рН над 7.45)

·         Трябва да се изследват хлоридите в урината, за да се отдиференцира салин-отговарящата алкалоза от салин-неотговарящата алкалоза

Клинична презентация на метаболитната алкалоза

Етиологията я подразделя на салин-отговаряща и салин-неотговаряща алкалоза.

Салин-отговаряща метаболитна алкалоза (уринен хлор под 25 mEq/L)

Екцесивно съдържание на бикарбонат в тялото на пациента

·         Ренална алкалоза

o   Диуретична терапия

o   Приложение на някои лекарствени продукти като: карбпеницилин, пеницилин, сулфати и фосфор съдържащи лекарствени продукти

·         Гастроинтестинална алкалоза

o   Загуба на хлорат при повръщане

o   Интестинална алакалоза – при хлоридна диария

·         Хемотрансфузии

Нормално съдържание на бикарбонат в тялото на пациента

·         Контрактилна алкалоза

Салин-неотговаряща метаболитна ацидоза (уринен хлор над 40 mEq/L)

Екцесивно съдържание на бикарбонат в тялото на пациента

·         Ренална алкалоза

o   Синдром на Barter (ренална загуба на соли съчетана с първичен хипералдостеронизъм)

o   Тежкостепенна ранална загуба на натрий

o   Хиперкалциемия съчетана с хипопаратиреоидизъм

·         Първичен алдостеронизъм

o   Хиперренизъм

o   Дефицит на 11-бета-хидроксилаза или 17-алфа хидроксилаза

o   Приложение на екзогенни алкалии

o   Приложение на екзогенни минералкортикостероиди

Признаци и симптоми

·         Няма характерна симптоматика

·         Най-често се наблюдават хипотония и ортостатизъм

·         Обща слабост и хипорефлексия ако нивото на К е ниско

·         Тетания нервномускулна нестабилност

Диагноза на метаболитната алкалоза

·         Високо серумни ниво на плазмените бикарбонати

·         Алкално рН на кръвта (артериален КАС)

·         Може да има увеличена анийонна дупка

·         Изследването на уринните хлориди може да диференцира отделните видове метаболитна лакалоза

Лечение на метаболитната алкалоза

Салин-отговаряща метаболитна алкалоза

·         Коригира се обемния статус на пациента чрез приложение на изотоничен разтвор

·         Преустановява се употребата на диуретици

·         Прилагат се и Н2-блокери или инхибитор на протанната помпа при пациенти със загуба на стомашен сок

·         Поради това, бе бикарбонатната екскреция стимулира и отделянето на К може да се наблюдава хипокалемия, която трябва да се коригира

·         При тежки случаи се пристъпва към хемодиализа с разтвори бедни на бикарбонат

·         Ако минеракортикостероидна неоплазия е отговорна за алкалозата тя трябва да се премахне чрез хирургична интервенция

Салин-неотговаряща метаболитна алкалоза

·         Ефектите на алдостеронизма се блокират чрез приложението на Спиронолактон или АСЕ-инхибитори

 

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!