Бърза диагностика и терапия – акантамоеба инфекции

Сумаризирана информация за патологията

·         Клинично се проявяват най-често като остър менингоенцефалит, който се развива след контакт с ноксата – развива се бавно след неизвестно колко продължителен инкубационен период

·         Може да се прояви и с кератит, както и с очни улцерации – развиват се често след минорна очна травма

·         Причинителите на патологията са амеби от родовете: Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia & Sappinia, които обитават определени водни басейни, но могат да се установят и в пръстта

Клинични находки

·         Грануломатозен амебен енцефалит

o   Главоболие

o   Менингизъм

o   Гадене, повръщане

o   Летаргия

o   Ниско степенна температура

o   Фокална неврологична симптоматика

o   Аномалии в менталния статус на пациента

·         Амебен кератит

o   Бавно прогресиращо развитие на патологията

o   Тежкостепенна очна болка

o   Фотофобия

o   Сълзене от очите

o   Нарушение на зрението

Диференциална диагноза

Най-честото отдиференциране на амебните инфекции и това с инфекциите (очни/неврологични) причинени от вируси

Диагностика

·         Грануломатозен амебен енцефалит

o   Цереброспинална течност, като находката тук е наличие на лимфоцитна плейоцитоза с понишение на протеинното съдържание

o   Амеби в повечето случаи не могат да се визуализират

o   Дифинитивната диагноза може да бъде поставена чрез биопсия на кожни лезии или на грануломатозните мозъчни поражения

o   Трябва да се има предвид, че лумбалната пункция тук е опасна процедура поради повишеното интракраниално налягане

·         Амебен кератит

o   При амебния каратит липсва положителен терапевтичен отговор към приложението на антабактериални/антивирусни лекарствени продукти

o   Офталмологичният преглед показва наличие на корнеални кръгови инфилтрати

o   Дифинитивната диагноза се поставя чрез генериране на култура от корнеален материал или чрез полимеразна реакция

Компютърната томография или ЯМР на ЦНС показва наличието на еспецифични лезии при пациените с енцефалит.

Лечение

Грануломатозен амебен анцефалит

·         Най-често се ползват полохимиотерапевтични режими съдържащи:

o   Flucitosine

o   Pentamidine

o   Fluconazole/Itraconazole

o   Sulfadiazine

o   Trimetoprim-sulfamethoxazole

o   Azithromycin

Амебен кератит

·         Често се повлиява добре от приложението на локални офталмологични лекарствени продукти съдържащи хлорхексидин или неомицин-полимиксин/миконазол

·         При дълбок амебен кератит се прилагат орално кетоконазол или итраконазол

·         Често има наличие обаче на лекарствена резистентност

·         Употребата на кортикостероиди се възприема противоречиво от различните клиницисти

Прогноза

·         При ранна диагностика и адекватна терапия прогнозата е добра

·         Нелекувания енцефалит води до смърт седмици/месеци след развитието му

·         Нелекувания кератит може да прогресира до пълна слепота в продължение на месеци