Апнея

 

Под „апнея” разбираме преустановяване на спонтанното дишане, което обикновено е краткотрайно и самолимитиращо се както при дишането на Чен – Стокс и Биот. Апнеята е животозастрашаващо състояние, което изисква незабавна интервенция с цел предотвратяване настъпването на смъртта

 

Най-честите причини за разивитието на апнея са: травма, сърдечен арест, неврологични заболявания, аспирация на чуждо тяло, бронхоспазъм и лекарствена свръхдозировка

 

 • Бронхообструкция
  • Бронхиална астма
  • ХОББ екзацербация
  • Аспирация на чуждо тяло
  • Туморна обструкция
  • Обструктивна сънна апнея
  • Ретенция на секрети
  • Трахиална\бронхиална руптура
 • Дисфункция на централната нервна система
  • Мозъчен абссцес
  • Мозъчен тумор
  • Исхемичен мозъчен инсулт
  • Хеморагичен мозъчен инсулт
  • Употреба на ЦНС депресанти
  • Травма на ЦНС
  • Енцефалит
  • Менингит
  • Увеличаване на интракраниалното налягане
  • Транстенториална херниация
 • Нервромускулни заболявания
  • Амиотрофична летарална склероза
  • Инф.заболявания като ботулизъм, дифтерия
  • Синдром на Жюлиан Баре
  • Парализа на диафрагмалния нерв
  • Руптура на диафрагмата
  • Нараняване на гръбначния мозък
 • Паренхиматозни заболявания
  • Остър респираторен дисстрес синдром
  • Дифузна пневмония
  • Белодробен емфизем
  • Пулмонална фиброза
  • Пулмонален оток
  • Ретенция на секрети
 • Заболявания, които водят до намалена капилярна перфузия в белия дроб
  • Остър миокарден инфаркт
  • Сърдечен арест
  • Белодробен тромбоемболизъм
  • Пулмонална хипертония
  • Шок с различна етиология
 • Други пулмонални заболявания
  • Отворени рани на гръдния кош

 

Анамнеза и физикален преглед

 

Опитайте се да идентифицирате причината за анпеята, често анамнезата се снема по данни на близките или наличната медицинска документация. В някои случаи причината е повече от явна напр.при наличие на травма

 

Трябва да се извърши щателен физикален преглед на пациента: огледайте лицето, врата и тялото за налични аномалии, метокънанни наранявания, хеморагии или скелетни деформитети, а също така и за наличие на орални\назални секреции; при белодробната аускултация търсим наличие на патологична шумова находка, а при перкусията данни за увеличена плътност или наличие на хиперрезосанс; при кардиологичната аускултация търсим данни за наличие на патологично шумове, шум на перикардно триене и аритмии; трябва да не пропускаме наличието на цианоза, обща бледност и разширение на югюларните вени; проверете менталния статус на пациента; при наврологичния преглед се тестват състоянието на краниалните нерви и чувствителността\рафлексите на всички крайници

 

Етиология

 

 • Бронхиална обструкция – оклузия или компресия на трахеята или средните\малки белодробни пътища може да предизвика апнея поради блокиране на дихателния акт на пациента и предизвикване на остра респираторна недостатъчност
 • Мозъчна дисфункция – първичната или вторичната мозъчна дисфункция може да причини апнея поради неспособността на мозъка да инициира респираторни стимули. Апнеята може да се развие неочаквано при травма или инсулт или постепенно при дегенеративно заболяване или мозъчен тумор
 • Невромускулна недостатъчност – апнеята и тук може да е внезапна или да се развие постепенно в зависимост от това дали е породена от остро или хронично дегенеративно заболяване
 • Паренхиматозно белодробно заболяване – акумулацията на течност в алвеолите може да доведе до развитие на апнея поради взаимодействие с газовата обмяна и резвитие на остра респираторна недостатъчност. Апнеята се развива най-често неочаквано на фона на остър белодробен оток, по редкия клиничен сценарий е да се развие постепенно напр.при емфизем
 • Нарушение на плевралния пресорен градиент – пенетриращата травма в обалстта на гръдния кош предизвиква най-често колапс на съответния на травмата бял дроб, което се манифестира с респираторен дисстрес и ако той не се лекува се развива апнея. Асоциираната симптоматика включва асиметричен гръден кош и парадоксални аспирации
 • Намаление на белодробното капилярно налягане – апнеята може да се развие поради блокиране на капилярната белодробна циркулация, най-често поради развитие на сърдечна недостатъчност; може да се наблюдава като внезапно настъпване по време на сърдечен арест, както и при тежък шок; наблюдава се като прогресивно настъпваща апнея при пулмонална хипертония