Болка в областта на шията

Болката в областта на шията е често оплакване в клиничната практика. Причината се явява неудобно продължително положение на шията, най-често по време на сън или цервикална спондилоза. Другата често срещана причина е травмата в областта на шията, която се наблюдава най-често по време на пътно транспортно произшествие.

Етиология

·         Вродени причини

o   Кривошия

o   Синдром на Клипел - Фейл

·         Придобити причини

o   Трвматични

o   Възпалителни

§  Ревматоиден артрит

o   Инфкциозни

§  Тубркулоза

o   Дегенеративни

§  Шийна спондилоза

§  Болест на Бехтерев

o   Непластични

§  Метастази

o   Други

§  Постурални приничи – зависещи от положението на тялото

§  Менингит

§  Субарахноидален кръвоизлив

Анамнеза

Вродени причини

Най-често пораженията в областта на шията се наблюдават при тазово разположение на плода. При синдрома на Клипел – Фейл има къса шия, обширни сливания на костната маса в областта на шийния отдел на гръбначния стълб и високо разположение на лопатките

Придобити причини

Травматични

Има силно изразен болков синдром и ограничаване на движенията в областта на шията. Може да има мускулна слабост и уринна инконтиненция. Най-често се наблюдават при пътно транспортни произшествия т.нар.“камшична травма“

Възпалителни 

При болните страдащи от ревматоиден артрит често има поражения и в шийните прешлени, особено в С1-С2. Има естествено поражения и в другите стави на организма. Развива се прогресивна инконтиненция

Инфекциозни причини

Туберкулозно поражение на шийния отдел на гръбначния стълб се наблюдава рядко. Има засягане от болестта и на други органи и системи в организма

Дегенеративни причини

Най-често тук се касае за спондилоза в шийния отдел на гръбначния стълб. И тук има ограничение на движенията на шията. Може да има атрофия на мускулите на горните крайници (симетрична), както и мускулна слабост

Неопластични причини

Първични тумори на шийния отдел се наблюдават рядко, по често са касае за метастатичен неопластичен процес. Най-често първичния тумор се наблюдава при рак на млечните жлези, белия или черния дроб

Други причини

При болните от менингит има симптоми на менингеално дразнене, както и вратна ригидност, същите неща могат да се наблюдават обаче и при субарахноидален кръвоизлив

Изследване на болния

Вродени дефекти

Главата на болния е наклонена към страната на поражението и леко извита на другата страна. При болните страдащи от синдрома на Клипел – Фейл има къса шия и високо разположени лопатки

Придобити дефекти

Травматически

Шийния отдел на гр.стълб трябва да е имобилизиран. Болния се подлага на пълно неврологично изследване, последвано от рентгенологично изследване на шийните прешлени. Най-често се чупи С4. Болния трябва да се изследва за парези на ръцете

Възпаление

При болните страдащи от ревматоиден артрит има поражения и в другите стави на тялото както и деформация на ръцете. Провежда се пълно неврологично изследване на пациента

Инфекции

При болните от туберкулоза има обща слабост, както и спазъм на мишниците. Могат да се наблюдават признаци на паравертебрални абсцеси

Дегенеративни изменения

Има ограничение в обема на движенията на шийната област. Провежда е пълно неврологично изследване на болния – нерядка има мускулна слабост и снижение на рефлексите. Остро настъпилата шийна дискова херния води до остра болка и мускулен спазъм

Неопластично индуцирани изменения

Провежда се пълно изследване на болния с ел да се установи лоализацията на първичния тумор – млечни жлези, щитовидна жлеза или бял дроб; при мъжете на първо място търсим простатен карином

Други причини

При болните с менингит има обща слабост, главоболие, фотофобия и шийна ригидност; положителен Кернинг. Диагнозата „субарахноидален кръвоизлив“ се потвърждава чрез компютърна томография на главен мозък

Изследване на болния

·         ПКК и СУЕ – намален хемоглобин при хронични заболявания напр.ревматоиден артрит; увеличена СУЕ при ревматоиден артрит, неопластични заболявания и туберкулоза

·         Ревматоиден фактор – увеличен при ревматоиден артрит

·         Оборна графия на шийните прешлени – данни за фрактури (при травма); спондилозни изменения; метастази в костите; вродени аномалии и ТБЦ процес (евентуално)

·         Компютърна томография – диагностицират се отлично ТБЦ измененията, пораженията на междупреленните дискове и субарахноидалните кръвоизливи

·         Ядрено магнитен резонанс – отлична диагностика на измененията в междупрешленните дискове

·         Костна сцинтиграфия – метастази, остър артрит

·         Лумбална пункция – менингит, субарахноидален кръвоизлив (кървав ликвор)