Това е тахиаритмия с произход от предсърдията.

         Повечето атриални трептения се характеризират с регулярен предсърден ритъм с честота 250-350 удара/минута и вентрикуларен ритъм с честота половината от предсърдната поради наличен AV блок 2:1.

         Тип І предсърдно трептене се характеризира с предсърдна честота 250-350 удара/ минута.

         Тип ІІ предсърдно трептене се характеризира с честота над 350 удара/минута.

         Вероятността за системна емболизация е по малка при предсърдното трептене, отколкото при предсърдно мъждене, но все пак риска остава.

         Епидемиология

         Предсърдното мъждене се наблюдава 7 пъти по често от предсърдното трептене.

         Наблюдава се при 90 пациента на 100 000 население годишно.

         Предсърдното трептене представлява 30% от конгениталните аритмии.

         Съотношението мъже:жени е 2:1.

         Етиология

         Общи причини: (1) атриална дилатация поради септален дефект, пулмонална емболия, митрална или трикуспидална стеноза, хронична сърдечна недостатъчност; (2) Wolf-Parkinson-White синдром; (3) постхирургична компликация на отворена сърдечна хирургия; (4) токсични състояния като алкохолизъм; (5) метаболитни състояния като тиреотоксикоза; (6) перикардит; (7) хронично белодробно заболяване.

         Редки причини: (1) може да бъде конгенитално дори да се развие in utero; (2) предсърдното трептене е едно от състоянията, което се асоциира с Brugada синдрома, който се характеризира с нормално сърце, ST елевация в десните прекордиални отвеждания, десен бедрен блок, вентрикуларни тахиаритмии и повишен риск от неочаквана сърдечна смърт; (3) атриална миксома.

         Сериозни причини: (1) структурно или функционално сърдечно заболяване, като септален дефект, валвуларно сърдечно заболяване, хронична сърдечна недостатъчост и перикардит; (2) пулмонарен емболизъм; (3) тиреотоксикоза или тероиден щорм; (4) конгенитална аритмия.

         Спомагащи или предразполагащи фактори

         Наличие на конгенитално сърдечно заболяване.

         Положителна анамнеза за предшестваща операция на сърцето.

         Положителна анамнеза за артериална хипертония.

         Наднормено тегло.

         Положителна анамнеза за тромбоемболично заболяване.

         Положителна анамнеза за алкохолна абстиненция – вероятността за развитие на предсърдно трептене при това състояние е 27% при жените и 47% при мъжете.

         Положителна анамнеза за обструктивна сънна апнея.

         Клиника

         Пациентите могат да бъдат асимптоматични, а находката да бъде установена случайно на ЕГК или при физикален преглед. Пациентите могат да се представят с вторичните компликации на предсърдното трептене като системен тромбоемболизъм и удар.

         Симптоми

         Леко изразени симптоми: (1) ирегулярна сърдечна дейност; (2) палпитации; (3) гръден дискомфорт или диспнея; (4) обща умора.

         Симптоми на сърдечна декомпенсация: (1) скъсяване на дъха; (2) гръдна болка вкл.ангина; (3) синкоп.

         Симптоми от вторичните компликации: (1) фокални неврологични промени сугестивни за сърдечна атака или удар; (2) гръдна болка и скъсяване на дъха сугестивни за възможна артериална емболия.

         Признаци

         Пулса може да е регулярен или ирегулярен.

         Първия сърдечен тон можее да варира по интензивност, обаче ако AV блока е постоянен първия сърдечен шум може да е с константна интензивност.

         Каротидния масаж може да намали камерната честота, но след преустановяването му честотата се връща към предишните стойности.

         Вълните на предсърдното трептене могат да бъдат налични в югуларния венозен пулс.

         Признаци на подлежащите етиологични заболявания: тереотоксикоза, атриален септален дефект, перикардит, конгенитално сърдечно заболяване или сърдечна недостатъчност.

         Признаци на компликациите на предсърдното терптене: (1) цианоза, тахипнея и хриптене асоциирани с пулмонални емболии; (2) транзиторен или постоянен фокален неврологичен дефицит сугестивни за преходно нарушение на мозъчното кръвообръщение или удар.

         Изследвания

         ЕКГ: наличие на F вълни характерни за предсърдното трептене, най-добре видими във ІІ,ІІІ и AVF отвеждания; атриална честота 250-350 удара/минута; AV блок 2:1 или 4:1; няма изоелектричен интервал между Р вълните; QRS честота може да е регулярна или ирегулярна в зависимост от AV проводимостта.

         Ехокардиограма: търсим данни за интракардиални тромби и структурно сърдечно заболяване като причина за аритмията.

         Холтер мониторинг.

         Обзорна графия на бял дроб и сърце: търсим данни за белодробен застой.

         TSH – за установяване на тироидната функция.

         Диференциална диагноза

         Синусова тахикардия: (1) една Р вълна преди всеки камерен комплекс; (2) бавно начало и край; (3) ЕКГ находката е нармална с изключение на тахикардията с нормална конфигурация на Р вълната; (4) първия сърдечен тон е константен; (5) наличие на «а» вълни на югуларния венозен пулс.

         Предсърдно мъждене: (1) на ЕКГ не се виждат Р вълни; (2) вариабилен R-R интервал; (3) вариабилен интензитет на първия сърдечен тон; (4) липса на «а» вълни на югуларния венозен пулс; (5) пулсов дефицит между апикалния (аускултиран) и радиалния (палпируем) пулс.

         Преждевременно атриално съкращение: (1) ЕГК показва преждевременна Р вълна, P-R интервала е над 120 мили секунди (с изключение на Wolf-Parkinson-White синдрома); (2) контура на преждевременната Р вълна е различен от този на нормалната Р вълна; (3) преждевременната Р вълна може да е насложена към Т вълната от предишния сърдечен цикъл.

         Атриална тахикардия: (1) предсърдна честота 150-200 удара/минута; (2) Р вълната е налична, но контурът й се различава от този на нормалната Р вълна; (3) спонтанно прекъсване; (4) изоелектрични интервали са налични на ЕКГ между Р вълните; (5) може да бъде асоциирана с AV блок ІІ степен сърдечен блок (Мобиц І); (6) вариабилен интензитет на първия сърдечен тон; (7) югуларния венозен пулс показва наличе на «а» вълни; (8) масажа на каротидния синус намаля камерната честота, но не прекъсва тахикардията, както при предсърдното трептене.

         Вентрикуларна тахикардия: (1) камерна честота 100-250 удара/минута; (2) широк QRS комплекс (над 120 мили секунди) на ЕКГ; (3) ако е неовладяна обикновено се асоциира с признаци на сърдечна декомпенсация.