Хепатомегалията е честа находка в практиката, като не е задължително да представя чернодробна патология.

         Най-честите причини за хепатолегалията са сумаризирани по-долу:

 • Лекарства

  • Инсулин – високи дози

  • Антимикробни препарати: изониазид, гризеофулвин, парааминобензоена киселина, гентамицин

  • Антиаритмици: амиодарон.

 • Кардиоваскуларни заболявания (хепатална конгестия)

  • Десностранна сърдечна недостатъчност: диспнея при усилие, периферен оток,хепатомегалия, разтягане на югюларните вени, хепатоюгюларен рефлукс, асцит и плеврален излив

  • Сърдечни неоплазии: гръдна болка, кашлица, ортопнея и хепатомегалия

  • Констриктивен перикардит: разширение на предсърдията, дилатация на системните вени, хепатомегалия, асцит и понякога плеврални изливи

  • Остро кор пулмонале: респираторен дисстрес, цианоза, обща бледност, диафореза, тахикардия, хипотония, галопен ритъм, хепатомегалия, периферен оток.

  • Хипертония

  • Тромбоза на хепаталните вени (синдром на Бъд – Чиари)

 • Колагенози

 • Ендокринни заболявания

  • Чернодробна стеатоза (захарен диабет)

 • Неврологични заболявания

  • Фукозидоза: рядко автозомно рецисивно заболяване, чието начало започва между 12-15 месец и прогресира до спастична квадриплегия, децеребрална ригидност  исмърт след 4-6 години. Физикално се установяват хепатомегалия, спленомегалия, увеличение на слюнните жлези, екцесивно изпотяване

  • Киселинно малтазен дефицит: за липсата на този ензим е отговорна увреда на дългото рама на 17-та хромозома. Заболяването се проявява под 3 клинични форми, като първата от тях (болест на Помпе) е най-малигнена.Заволяването се манифестира между 2-6 седмица с цианоза и диспнея поради кардиомегалия. Скелетната мускулатура е слаба и хипотонична.Езика може да е увеличен, което дава кретеноиден изглед на детето. Хепатомегалията не е голяма. Голямо количество гликоген акумулира в мускулите, черния дроб, сърцето и мозъка (главен и гръбначен). Диагнозата се поставя и чрез мускулна биопсия.

  • Тип 4 гликогеноза:хепатомегалия поради акумулация на анормален полизахарид е универселна находка. Това е бързопрогресиращо заболяване проявяващо се в периода на новороденото или в ранно детство, характеризиращо се чрез цироза и чернодробна недостатъчност. Смъртта настъпва между 3-тата и 6-тата година

  • Заболявания засягащи обмяната ма мастните киселини: хепатомегалия се наблюдава само при първата от 3-те клинични форми на дефекта, а именно при „енцефалопатичния синдром”, който може да се прояви със синдрома на неочаквана смърт на новороденото или чрез летаргия, повръщане, кома, хепатомегалия, кардиомегалия, мускулна слабост, хипокетонна хипогликемия с хиперамонемия.

 • Алергични заболявания

  • Студовоаглутиннинова болест: заболяването се развива поради образуване на специфично IgM антитяло срещу I антигена намиращ се по повърхността на еритроцитите. Най-честото оплакване е от болезненост в пръстите след излагане на студ. Хроничната умора е друго съществено оплакване поради развитието на анемия. Рядка тъмна урина след излагане на студ. Респираторните симптоми се появяват поради инфекции, най-често с Микоплазма пневмоние

  • Хипогамаглобулинемия: повечето пациенти се манифестират клинично със симптоми на рекурент инфекции

  • Ретикуларна дисгинезия (рядка форма на фатален имунодефицит. Проявява се с имунодефицит и неутропения.): заболяването се манифестира скоро след раждането в ранния неонатален период и смърт след няколко дни или седмици. Болестта се проявява с: инфекции на горния респираторен тракт, орална кандидоза, перианални лезии, абцеси, разтягане на корема, диария.

 • Инфилтративни заболявания

  • Амилоидоза: при все че амилоидозата засяга много органи често предоминират проявите от един орган или система. Четирите главни клинични прояви са: (1) протеинурия в нефротични граници; (2) сърдечна недостатъчност поради рестриктивна кардиомиопатия; (3) необяснима хепатомегалия и (4) идиопатична периферна невропатия

  • Саркоидоза: черния дроб се заангажира в 60-90% от пациентите със саркоидоза, но до сигнификантно чернодробно заболяване се достига рядко. Повечето от пациентите са асимптоматични или се установява леко увеличение на алкалната фосфатаза, билирубина или трансаминазите. При малък брой пациенти се развива портална хипертония, вторична цироза, хепатална енцефалопатия или кървене от езофагиални варици

 • Инфекциозни и паразитни заболявания

  • Q треска (причинява се от рикетсията Коксиела Бурнети): инкубационния период е 2-4 седмици. Треска се наблюдава при почти всички пациенти, като при нелекуваните случаи продължава между 10 дни и 3 седмици. 30-75% от пациентите се оплакват от кашлица, обикновено непродуктивна, а ако има храчки те са с жилки кръв. Тежкостепенно главоболие, изпотявания и дифузна миалгия се наблюдават при голяма част от пациентите. 10-40% от пациентите съобщават за гръдна болка с плеврален произход. Хепатомегалия се наблюдава в около 10% от пациентите, и оибкновено е придружена от цианоза, макулопапуларен обрив и схванатост във врата

  • Висцерална ларва мигранс: заболяването се наблюдава при млади пациенти, които са в тесен контакт с кучета или котки. От погълнатите яйца се образуват ларви, които пенетрират през интестиналната стена и се разпространяват навсякъде. Хепатомегалията е честа находка. По време на пулмоналната миграция се наблюдават: кашлица, цианоза или диспнея.На ренгенографията се наблюдават признаци за фокален пневмонит. Диагнозата се установява чрез чернодробна биопсия (еозинофилни грануломи с ларви). Левкоцитозата може да достигне и над 40 000 кл/мл, а в 85% от случаите има еозинофилия над 30% от левкограмата

  • ХИВ: лимфаденопатия, спленомегалия, хепатомегалия, паротит, орална кандидоза

  • Остър хепатит със всякаква етиология вкл.вирусен,автоимунен или алкохолен:хепатомегалия с чувствителност в горния десен абдоминален квадрант

  • Бруцелоза: предизвиква се от Gram (-) бактерии от рода Бруцела. Инкубационния период е 2-4 седмици. Симптомите са неспецифични и включват треска, изпотяване,анорексия, болка в гърба и депресия.Физикално се установяват:лимфаденопатия и хепатомегалия

  • Лептоспироза (чернодробна спирохетна инфекция предизвиквана от Лептоспира интероганс):заболяването често е бифазно. Първата или «септикемична» фаза започва с температура 39-40 градуса Целзий,изпотяване,абдоминална болка,тежко главоболие и миалгии. Причинителя може да бъде изолиран от кръвта, цереброспиналната течност и тъканите.Следва подобрение в рамките на 1-3 дни, когато липсва температура и започва втората «имунна» фаза на болестта.Причинителя изчезва от кръвта и цереброспиналната течност, но е наличен в тъканите (бъбреци), появяват се и специфични антитела. Възвръщането на симптоматиката обикновено настъпва с развитието на менингит. Може да се наблюдава също така увеит и лимфаденопатия. Хеморагичната пневмония е рядко, но тежко усложнение.Заболяването обикновено е самоизлекуващо се в рамките на 4-30 дни. Иктеричната лептоспироза (синдром на Вейл) е най-тежката форма на болестта и не е бифазно заболяване. Характеризира се с нарушена ренална и хепатална функция, променен ментален статус,хеморагична пневмония и хипотония. Смъртността при нея е 5-10%.

  • Цитомегаловирусна инфекция:продължтелна треска, обща умора, сухо и възпалено гърло, трудно поглъщане,ставни болки, главоболие, хепатомегалия (заоблен или протуберантен абдомен)

  • Инфекциозна мононуклеоза (причинява се от вируса на Ебщайн – Бар – човешки херпесвирус 4): обща отпадналост, треска, сухо гърло понякога с ексудат,лимфаденопатия, спленомегалия, хепатометалия и понякога макулопапуларно зачервяване. Позитивен хетерофилаглутинационен тест. Възможни компликации: хепатит,миокардит,енцефалит

  • Шистозомиаза (остра и хронична): положителна анамнеза за пътуване в ендемична област; остро заболяване: треска, гадене и повръщане, миалгии, кашлица, хепатомегалия, лекостепенна спленомегалия,лека левкоцитоза с еозинофилия; хронично заболяване: може да бъде асимптоматично, диария, хепатомегалия със сигнификантна спленомегалия, асцит, езофагиални варици.Диагнозата се поставя чрез намиране на специфични яйца в изпражненията.

 • Пулмонални заболявания

  • Прогресивна масивна фиброза:скъсяване на дъха, кашлица и експекторация. Често се развива нехипоксемично кор пулмонале, което обикновено е асоциирано с хепатомегалия и периферен оток

  • Кистична фиброза: хронична продуктивна кашлица с пурулентна експекторация и диспнея,сиви отвратително миришещи изпражнения, чести респираторни инфекции вкл.пневмонии, ненаддаване на телесно тегло, хепатобилиарно заболяване

 • Хематологични

  • Левкемия

  • Лимфома

  • Миелопролиферативни заболявания (миелофиброза)

  • Сърповидно клетъчна анемия

  • Хемолитична анемия

 • Неоплазии

  • Първични тумори на черния дроб

  • Карцином на билиарния тракт

  • Чернодробни метастази (рак на дебелото черво, рак на гърдата, рак на стомаха и други)

 • Други

  • Алкохолна злоупотреба и зависимост

  • Цироза поради различни причини вкл. алфа 1 антитрипсинов дефицит

  • Тромбоза на чернодробните вени или синдром на Бъд - Чиари

  • Поликистично заболяване на черния дроб

  • Хепатален абсцес: треска, изпотяване, чувствителност в горния десен абдоминален квадрант, левкоцитоза, увеличена алкална фосфатаза и GGTP, кръгъл или овален дефект установен чрез ехография, компютърна томография или ЯМР