Active Image

Терапията на семплата хипергликемия (без кетоацидоза) може да бъде извършвана и амбулаторно, крайъгълния камък на тази терапия е възстановяване на интраваскулния обем и реперфузията на жизнено важните органи.

          Мониторират се: елекролитите, урея, креатинин, обема на отделена урина и степента на съзаннието.

          Инфузията с изотоничен 0.9% натриев хлорид със скорост 500 – 1000 мл/час трябва да започне веднага след установяването на хипергликемията. Обикновено са достатъчно 2-4 литра приложени за 5-6 часа (първите два часа 1-1.5 литра, а останалото количество по късно).

          Появят ли се признаци за намаление на уринния ток, повишение на серумната урея и креатинин, некорегиране на електролинтите нарушения (най сериозния проблем е хипокалемията, дават се орално – ако пациента не повръща - или венозно ориентировъчно 100 mEq  KCl за всеки 1 mEq/L калиев дефицит) от приложението на бързодействащ  инсулин (0.1-.15 IU/kg като единичен венозен болус, ако кръвната захар не спадне до 2 часа след приложението на инсулина дозата се повтаря) терапията се пренася в болницата.

          След стабилизиране на пациента се започва лечение на основното заболяване довело до хипергликемията.