Active Image

Това е рядка патология.

         С термина “микседемна кома”се определя тежкото представяне на профундния хипотироидизъм, който може да е фатален ако не се лекува.

        Декомпенсацията на хипотироидизма може да бъде стимулирано и от различни лекарства, системни заболявания (пневмонии) и други причини.

        Диагнозата на микседемната кома изисква “клинична подозрителност”.

        Типично се наблюдава при жени през зимните месеци (най-често) и се придружава от признаците на хипотироидизъм, хипотермия, хипонатремия, хиперкарбия и хепоксемия.

       Лечението не се извършва амбулаторно.

       При все че приложението на ториидни хормони е първа терапевтична мярка все още не е ясно дали те да бъдат прилагани като  Thyroxine, Triiodothyronine или и двата едновременно (Endocrinol Metab Clin North Am. 2006 Dec).

       Допълнителните мерки включват: приложение на кислород (често ендотрахеална интубация и механична вентилация), обемо заместители + електролитна корекция, трябва да се мониторира и кръвната захар и при наличие на хипогликемия да се корегира (Декстроза може да се ползва също), антибиотици, пресори и кортикостероиди (рутинна мярка, 100 мг хидрокортизон венозно през 8 часа) – тези мерки са също критично важни за оцеляването на пациента.

       Подлежащата етиология трябва да се търси (особено инфекциите) и да се лекува агресивно.

      Като хормонозаместители се ползват: Levothyroxine: 300–500 g бавно IV първоначално; после 50–100 g IV дневно или T3: 25 g IV или орално през 8 часа