Печат
Посещения: 204

Въпрос:

Кое от долуизброените НЕ Е индикатор за парацентеза?

  1. Парацентезата е първи диагностичен тест при наличие на проникваща абдоминална травма
  2. Працентезата се ползва за установяване на етиологията на спонтанен бактериален перитонит
  3. Парацентезата е и терапевтична мярка при наличие на  асцит с диспнея
  4. Парацентезата се ползва за установяване на асцит-ната етиология

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №1 - парацентезата НЕ Е първи диагностичен тест при наличие на абдоминална травма