Въпрос:

17  годишен пациент  е намерен в неговият  апартамент след пожар. Той съобщава, че огънят  е започнал след като  е заспал с  цигарата в ръката. Транспортиран е до спешното отделение където е изследван за отравяне с въглероден  окис. Какви са  симптомите на това отравяне?

  1. Цианоза
  2. Нарушение  на  зрението
  3. Диспнея
  4. Главоболие

Отговор и обяснения:

Верният  отговор е №4  -  главоболие

Въглеродният окис е безцветен газ с висок афинитет към хемоглобина и главоболието е  първият симптом  на  тази интоксикация.  Другите симптоми са зачервяване  на пръстите и нокътните легла.

Лечението включва  извеждане на пострадалият  от  токсичната среда и хипербарна  оксигенация.