Въпрос:

При пациент с остра атака  от брониална  астма, кое долу изброените няма да е  представено при  физикалният преглед?

  1. Увеличение  на  респираторните мускулни контракции
  2. Увеличена респираторна честота
  3. Увеличена експираторна фаза  на дишането
  4. Подуване на устните

Отговор и обяснения:

Верният  отговор  е №4 -  подуване на  устните

Физикалните находки  на  астматичната  атака включват  увеличена респираторна честота,  употреба на допълнителните дихателни мускули  и тахикардия.

Нормалният интензитет на  дихателните шумове шумове е увеличен и  е възможно да има експираторно риптене.

Другите находки  включват: обилното изпотяване, респираторният дисстрес и заемането на  седящо  положение  от  пациентът.

Подуването на устните се наблюдава при токсико-алергични реакции предимно и при емфизем.