Въпрос:

Два дни след извършването на ангиопластика на 63 годишен пациент с коронарно артериално заболяване при  него се развиват обезцветяване на кожата на краката  съчетано с поява насинкави петна  по кожата. Коя е най-вероятната диагноза?

  1. Дълбока  венозна тромбоза
  2. Илеофеморална артериална  оклузия
  3. Неадекватен пост-катеризационен кръвен поток
  4. Холестеролова емболизация

Отговор и обяснения:

Верният отговор  е №4 - холестеролова  емболизация

Находката при пациентът е  съвместима с  livedo reticularis, което често е последствие от  развитие на холестеролова емболизация.

Артериалната оклузия  засяга единият крак, а антикоагулантната  терапия давана при всички пациенти  подложени на ангиопластика прави диагнозата "дълбока венозна тромбоза" малко  вероятна.