Въпрос:

При кое белодробно заболяване може да се увеличи алвеоларно-артериалния кислороден градиент?

  1. Бронхит
  2. Плеврит
  3. Белодробен оток
  4. Бронхиална астма

Отговор и обяснения:

Верният отговор  е №3 - белодробен  оток.

Алвеоалрно-артериалният градиент се увеличава когато има наличие на патологичен шънт, който може  да е причинен  от ателектази, пневмония или  белодробен  оток, които причиняват принципно недостатъчна алвеоларна  вентилация.

Алвеоларно-артериалният  кислороден градиент е разликата между алвеоларното  РО2   и  артериалното РО2,  нормалните му стойности са между   5-10 милиметра живачен стълб.