Въпрос:

Плад пациент с хронична продуктивна кашлица, рекулрент пулмонални инфекции, захарен диабет и хроноична диария е диагностициран с бронхиектазии на обзорната графия на белия дроб. Коя е най-вероятната етиология при този пациент?

  1. Имунодефицит
  2. Кистична фиброза
  3. Бронхиална астма
  4. Целиачно заболяване

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - кистична фиброза

Кистичната фиброза се диагностицира по време на детството на пациентът, обаче има, макар и рядко пациенти, които се диагностицират като възрастни, поради различната пенетрация генетичния отговор.

Захарният диабет и хроничната диария са породени от панкреасната недостатъчност.

Кистичната фиброза е автозомно доминантно заболяване на функцията на екзокринните жлези. Смъртността от кистична фиброза се дължи на прогресиращото белодробно залболяване.

Пациентите с кистична фиброза, които се диагностицират като възрастни типично се представят клинично с продуктивна кашлица.