Въпрос:

62 годишна пациентка с тежкостепенно главоболие. Лумболната пункция показва 6000 еритроцита в тубла1 и 6300 еритроцита в туба2. Във всяка туба има по 7 левкоцита. Цереброспиналната течност показва ксантохромия. и налягане. 25 милиметра воден стълб. КТ на мозъка без контраст не показва значими изменения. Коя е следващата най-добра стъпка?

  1. Започване на терапия с Магнезием сулфат
  2. ЯМР на мозъка
  3. Церебрална КТ ангиограма и неврохирургична консултация
  4. Нимодипин венозно

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №3 - церебрална КТ ангиограма и неврохирургична консултация

Дори при негативна КТ на мозъка без онтраст, лумбалната пункция показва, че пациентът има субарахноидална хеморагия. Понеже пациентът е стабилен това позволява извършването на церебрална ангиограма. Напълно е подходяща и неврохирургичната консултация.

ЯМР на мозъка е чудесен интструментариум за диагностициране на церебрална аневризма, но стандартната церебрална ангиоглама си остава златен стандарт и за това.

Приложението на магнезиув сулфат в случая е безсмислено.

Нимодипин може да намали размера на вазоспазъма, но се прилага предимно орално.