Въпрос:

При 65 годишен пациент с ST-базиран остър миокарден инфаркт, кога. трябва да бъде иницирана перкутанната коронарна интервенция?

  1. До 6 минути
  2. До 20 минути
  3. До 90 минут
  4. До 4 часа

Отговор и обяснения:

Верният отговор е № 3 - до 90 минути

Перкутанната коронарна интервенция и тромболизата намалиха драстично смъртността при острия миокарден инфаркт със ST-елевация.

Първичната ангиопастика трябва да бъде извършена в първите 90 минути след постъпването на пациентът в кардиоцентъра.

Към тромболиза се пристъпва, ако не е възможно да се извърши PCI.