Въпрос:

Сравнени с небременните. пациенти, бременните жени с рак на гърдата има и 1 от следните  патологии допълнително:

  1. Голям. първичен тумор
  2. Висок риск  за наличие на естроген рецептор-позитивен тумор
  3. висок риск от позитивни лимфни възли
  4. Голям първичен тумор и висок риск от наличие на позитивни лимфни възли

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №4 - голям първичен тумор и висок риск от позитивни лимфни възли

При бременните пациентки с диагностициран рак на гърдата заболяването е най-често напреднало в сравнение с другите жени, където то се установява в по-ранен стадий.

това определя и повишеният риск от установяването на позитивни лимфни възли и голям първичен тумор едновременно.

Прогнозата се определя чрез стадиране и е сходна за бременните и небременните жени.

Младите пациентки с диагностициран рак на гърдата, бременни или не, имат по-ниска честота на естроген-позитивни рецепторни тумори.