Въпрос:

Селектирайте малигнеността, която най-често се асоциира с появата на перикарден излив?

  1. Мезотелом
  2. Рак на гърдата
  3. Рак на белият дроб
  4. Лимфома

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №3 - рака на белият дроб е най-честа малигненост, асоциирана с появата на перикареден излив.

Около 37% от перикарднити изливи, които се дължат на малигнитет са причинени от наличие на рак на белият дроб.