Печат
Посещения: 318

Въпрос:

Кое от долуизброените е най-честата причина за развитието на острият панкреатит?

  1. Алкохол
  2. Холелитиаза
  3. Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография
  4. Всичко гореизброено

Отговор и обяснения

Верният отговор е №4 - всичко гореизброено

Най-честата причина за развитието на острият. панкреатит е холелитиазата (40% от случаите)

Втората по важност причина е алкохола (около 35% от случаите)

Третата по важност причина е ятрогенията, а именно, ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография