Печат
Посещения: 322

Въпрос:

Кое от следните твърдения относно кръвна трансфузия след перкутанна интервенция НЕ Е ВЕРНО?

  1. Източника на кървенето не може да се установи. при около 40% от пациентите
  2. Пациентите с коронарно артериално заболяване трябва да се трансфузират при нива на хемоглобинът им от 10 гр/литър и нагоре
  3. ХИВ-трасмисията при кръвопреливане се наблюдава при 1:500 000 хемотрансфузии
  4. Женският пол е независим рисков фактор

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - пациентите с коронарно артериално заболяване трябва да се хемотрасфузират при нива на хемоглобинът им от 10 гр/литра и нагоре

Съвременните препоръки са, че хемотрансфузиите трябва да се прилагат за купиране на симптоматиката при пациентите и приложението им не е асоциирано с нивата на хемоглобина на пациента т.е.с лабораторните стойности.