Въпрос:

Кое от следните твърдения е вярното относно коронарното стеундиране при мултисъдово коронарно заболяване сравнено с коронарния артериален байпас?

  1. Повишена протекция срещу смърт, инсулт и миокарден инфаркт
  2. Същата степен на протекция срещу смърт, инсулт и миокарден инфаркт
  3. Намалена протекция срещу смърт, инсулт и миокарден инфаркт
  4. Стендирането е по-скъпо от извършването на коронарен артериален байпас

Отговор и обяснения:

Верният отговор е № 2 - същата степен на. протекция срещу смърт, инсулт и меокарден инфаркт

Артериалното реваскуларизационно изследване (1999 година) е доказало, че коронарното стендиране осигурява същата степен на протекция срещу смърт, инсулт и миокарден инфаркт в. сравнение с CABG.

Стендирането при мултисъдово коронарно заболяване е по-евтино от извърването на CABG.

Стендирането е асоциирано обаче с повишена необходимост от повторни реваскуларизации.