Въпрос

64-годишен пациент, който от дълги години страда от недиагностицирана болка в гърба по време на плуване в байн усеща обща слабост в двата долни крайника. В спешното отделения пациентът съобщава, че не е в състояние да движи краката си и ги чувства като восъчни т.е.без сила в тях. Анамнестично отрича травма, загуба на съзнание, визуални проблеми или проблеми с говора. Единственото му оплакване е уринната му задръжка - поставен е катетер и изтичат 700 мл урина. При неврологичният преглед се установява моторна слабост на двата долни крайника, липсва чувствителност в перианалната област и липсва ректален тонус.

Кое е от следното е необходимо да се направи при този пациент:

  1. КТ на главата
  2. Пълна почивка 24 часа
  3. Физиотерапия на гръбначният стъл
  4. Операция по спешност

Отговор и обяснения

Верният отговор е №4 - операция по спешност!

Пациентът се представя клинично с данни за остра компресия на гръбначният мозък: липса на тонус на ануса и задръжка на урината, което говори в полза на наличен СИНДРОМ НА КАУДА ЕКВИНА. Това е медицинска спешност и се налага извършване на неврохирургична операция по спешност.

Пациентът се нуждае също от КТ или ЯМР на гръбначният стълб, за да се установи нивото на компресията - най-често се касае за метастази, в случаят при мъж трябва на първо място да мислим за метастазирал по гръбначният стълб карцином на простатната жлеза.

При хронична бола в гърба се налага приложение на противоболкови препарати, както и почивка, но когато има бърза еволюция на симптомитаката, задръжка на урината и ректална инконтиненция трябва да мислим ЗА НАСТЪПИЛА ОСТРА КОМПРЕСИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯТ МОЗЪК.

При немалигнената етиология на болката в бърба се налага чето използването на изследване за установяване на нервната проводимост от заболявания, които засягат нервно-мускулните връзки, налага се те дда бъдат идентифицирани от първичната мускулна миопатия, както и от заболявания, които водят до денервация вкл.липса на микроелементи като вит.В12.