ВЪПРОС

28 годишен пациенти с анамнеза за класическа мигрена с визуална аура постъпва в спешното отделение със средно степенно главоболие и десностранна хемипареза. виталните признаци на пациента са нормални, краниалните нерви и менталният статус са интактни. `намалена леко сензитивност отдясно. Брахиорадиалните и бицепсните рефлекси отляво са засилени. на компютърната томография се установява исхемичен мозъчен инсулт. Изберете най-добрият тест за установяване на етиологията на исхемичният мозъчен инсулт.

  1. ЯМР на главата и врата
  2. катетерна мозъчна ангиография
  3. Транзезофагиална контрастна ехография на сърцето
  4. ЯМР венография на ЦНС

ОТГОВОР И ОБЯСНЕНИЯ

Верният отговор е №3 - трансезофагиална контрастна ехография на сърцето!

Ранният исхемичен мозъчен инсулт най-вероятно ще се дължи на емболия, а не на руптура на атеросклеротична плакка. на първо място тук стои доказването на инсулта чрез компютърна томография.

След като заподозрем наличието на ембол като етиология на първо място трябва да изследваме пациента дали няма при него конганитален сърдечен дефект, който да генерира емболизма и на първо място това е евентуалното наличие на foramen ovale! Най-добрият тест за установяването наличието на форамен овале е трансезофагиалната контрастна ехография на сърцето.