ВЪПРОС

Пациент е диагностициран с остър долен миокарден инфаркт, но клинично се представя и с хипотония, повишено югуларно венозно налягане и чисти бели дробове. Каква е допълнителната му диагноза?

  1. Конгестивна сърдечна недостатъчност
  2. Тежкостепенна стеноза на аортната клапа
  3. Деснокамерен остър инфаркт
  4. тежкостепенна папиларна мускулна дисфункция

ОТГОВОР И ОБЯСНЕНИЯ

Верният отговор е №3 - деснокамерен инфаркт!

Триадата от:

  1. Хипотония
  2. Повишено югуларно венозно налягане
  3. Чисти бели дробове

на фона на долен ОМИ е ПАТОГНОМОНИЧНА за наличие на деснокамерен инфаркт, който се наблюдава при около 33% от случаите на долен ОМИ. Уви липсата й не изключва наличието на деснокамерен инфаркт! Тази патогномоника се наблюдава едва при 10% от пациентите с долен ОМИ.

При конгестивната сърдечна недостатъчност ще има белодробен застой, а не чисти бели дробове.

При тежкостепенна аортна стеноза ще има систолен шум в аускултаторната област на аортната клапа.