ВЪПРОС

74 годишна пациентка се представя клинично с главоболие и на компютърната томография на главата се визулизира в дясната хемисфера туморна маса, която е заобиколена от хиперостоза. Коя е най-вероятната диагноза?

  1. Глиобластома мултиформе
  2. Шванома
  3. Менингиома
  4. Хемангиобластома

ОТГОВОР И ОБЯСНЕНИЯ

Верният отговор е №3 - менингиома!

Повечето мозъчни тумори предизвикват изтъняване на подлежащите им костни сструктури, само менингиома прави изключение от това правило, където се наблюдава хиперостоза без инфилтрация в костите.

Калцификации в мозъчните тумори са характерни за менингиомите, олигодендроглиомите и ниско степенните астроцитоми.

Около 17% от медулобластомите имат калцификации, което се доказва от компютърната томография на главата.