Въпрос

Пушач се оплаква от чувство за болка локализирана в лявата половина на гръдният кош, която се появила внезапно и била придружена от деспнея. Коя е най-вероятната диагноза при този пациент?

  1. Пневмоторакс
  2. Аортна дисекация
  3. миокарден инфаркт
  4. Костохондрит

Отговор и обяснения

Верният отговор е №1 - пневмоторакс!

Съществуват различни етиологични причини, които могат да породят пневмоторакса като гръдна травма, баротравма, синдром на Марфан и бронхиална астма.

Спонтанният пневмоторакс се дължи на руптура на була в белият дроб, докато вторичният пневмоторакс се дължи предимно на хронично обструктивно белодробно заболяване.

Първичният, спонтанен пневмоторакс може да се развие след минорна гръдна травма и се наблюдава най-често при млади мъже на възраст 16-30 години, като повечето пациенти са пушачи.