Стандартните таблетки аспирин съдържат от 80 до 500 мг салицилова киселина.

 Приема на ацетилсалоцилова киселина в доза 150 мг/кг предизвиква леко отравяне, а приема на 500 мг/кг предизвиква тежкостепенно отравяне.

 Отравяне може да настъпи дори при абсорбция на унгвент съдържащ салицилова киселина през кожата.

 Клинични особености

 Най-често: гадене и повръщане, изпотяване, зачервяване, вазодилатация, хипертония и дехидратация. Може да се наблюдава хипокалемия.

 При тежкото отравяне може да се наблюдава промяна в менталния статус, конвулсии и кома.

 При децата най-често се наблюдава хиперпирексия и хипогликемия.

 Рядко се наблюдава некардиогенен белодробне оток, церебрален оток и остра бъбречна недостатъчност.

 Промени в метаболитния статус на организма

 Могат да бъдат комплексни. При възрастни най-често се развива смесено състояние на метаболитна ацидоза и респираторна алкалоза, но респираторният ефект предоминира.

 При деца предоминира метаболитната ацидоза и асоциираната с нея промяна в съзнанието и евентуално кома.

 Терапия

 Терапията започва със стомашна промивка с активен въглен 50 грама за възрастни и 25 грама за деца. Активният въглен намаля абсорбцията на салицилатите и увеличава абсорбцията.

 Измерва се нивото на салицилатите в кръвта.

 Изследват се: алкално киселинното равновесие на организма, уреята креатинина, йонограма.

§ Лекостепенно отравяне: при възрастни с нива на плазмения салицилат около 3.3 mmol/L, както и при деца с нива под 2.5 mmol/L обикновено се прилага само орална или венозна хидратация

§ Средно тежко отравяне: нивата над салицилатите са над посочените по горе. Прилагат се кристалоиди венозно, за да се коригира дехидратацията и да се увеличи елиминацията. Като антидот се прилага натриев бикарбонат в доза 1.26% - 500 мл разтвор за възрастни за 1 час в продължение на 3 часа, алкализира урината и увеличава екскрецията. Уринното рН трябва да е над 7.5, идеално в границите на 8-8.5. След 3-я час се проверяват отново калицилатните нива, алкално киселинното равновесие, йонограмата и алкално-метаболитният статус на организма.

§ Тежкостепенно отравяне:нива на силицилатите в кръвта над 5 mmol/L се асоциират с повишена смъртност. Терапията се състои в хемодиализа по спешност. Корегира се ацидозата и се дава повторно чрез назогастрална тръба активен въглен. Корегират се електролитните аномалии. Прилага се глюкоза, за да се корегира хипогликемията. Не се прилага форсирана диуреза, защото може да се развие белодробен оток.