Четирите стадия на женският сексуален отговор

Доброто познаване на четирите стадия на женският сексуален отговор по време на сексуалната активност спомага за постогането на тотално удоволствие от секса и ако това познание се комбинира с добра комуникация вашето сексуално удоволствие ще е неописуемо високо.

Сексолозите Улиам Мастер и Вирджиния Джонсън разделят женският сексуален отговор на 4 части, които не са строго отграничени, а се преливат едни в други:

v Възбуда

v Плато

v Оргазъм

v Резолюция

Първи стадий – на възбудата

Този стадий може да продължи от няколко минути до часове и включва в себе си следните видове сексуален отговор:

·      Понишение на мускулният тонус на тялото

·      Повишаване на сърдечната честота

·      Започват да се отделят много хормони в кръвообръщението на жената

·      Кожата се зачерява

·      Дишането се учестява

·      Главата на клитора набъбва

Втори стадий – плато на възбудата

Промените, които се наблюдават през пълвия стадий се задълбочават като интензитет и прогресират постепенно. Клитора става много сензитивен и понякога болезнен при докосване.

Трети стадий – на оргазма

През този стадий мускулното напрежение експлоадира в оргазъм, който нормално продължава няколко секунди. Стените на вагината се контрахират ритмично през 8-9 секунди, като броя на контракциите и техният интензитет е много индивидуален. Нормалният брой вагинални контракции е от 3 до 15. Тези контракции създават чувство на удоволствие при жената, като 28% от жените еякулират по време на оргазма си. И при мъжете и жените оргазма е протуберанско изживяване.

Четвърти стадий - резолюция

По време на този стадий тялото на жената се връща към нормалното сисъстояние. Този стадий продължава от няколко минути до половин час или повече, като при жените е по-дълъг.