Женска сексуална дисфункция

Женската сексуална дисфункция включва в себе си няколко заболявания:

·         Болести на сексуалното желание

·         Болести свързани с женския оргазъм

·         Болести съпроводени с болезнен полов акт \Диспареурия\

Първата ни задача е да се осведомим както за репродуктивната анамнеза на пациентаката, така и за:

·         Наличие на инфертелитет

·         Сексуално трансимитирани заболявания

·         Данни за сексуално насилие върху пациентката

·         Наличие на гинекологични или урологични заболявания

·         Ендокринни заболявания (захарен диабет или тироидни дисфункции)

·         Неврологични проблеми

·         Кардиоваскуларни заболявания

·         Психиатрични заболявания

·         Лекарствената анамнеза на пациентката

Болести свързани със сексуалното желание

·         Емоциите са главния фактор свързан със сексуалното желание на пациентките

·         Загубата на полово влечение може да е последствие от:

o   Наличие на хронични телесни заболявания (захаран диабет или тироидни дисфункции)

o   Повишена обща уморяемост

o   Депресия

o   Наличие на менопауза

o   Наличие на други сексуални дисфункции

Болести свързани с женския оргазъм

Тук различаваме:

·         Тотална липса на оргазъм

o   Временна

o   Постоянна

·         Намалена сила на оргазъма

Диагностика

Налага се извършване на пълен гинекологичен\ендокринологичен преглед, а понякога при постоянна липса на оргазъм и електромиография.

Лечение

При липса на доказани медицински заболявания, основния терапевтичен фокус е психотерапията (когнитивна терапия, сексуална терапия и семейна терапия).

Фармакотерапията включва приложението на тестостерон едновременно с естрогени.