Active Image

Профилактична основа:

Теоретично профилактиката може да се разгърне върху (1) повлияване на общия процес или (2) повливяне на отделните бронхокострикторни механизми вкл.вагална проводимост, бета рецептори и/или мукос

На практика обаче се касае за следно:

Ø       Идентифициране и предотвратяване на тригерините фактори (вкл.идентифициране на хламидийна инфекция >> стояща в основата на 60% от астматичните екзацербации, идентификация на подлежащия имонодефицит, антигенна експозиция и други)

Ø       Коригиране на страничните ефекти от терапията

Ø       Индивидуализиране на инхалаторната тарапия

 

Първична профилактика >> няма досега доказателства за ефикасност

Вторична профилактика

Ø       Преустановяване на тютюнопушенето или подобряване взаимодействието на човека с билката Tobacco nicotinea

Ø       Физическата активност подобрява протичането на астмата. Ако се касае за астма предизвикана от повишена физическа активност Montelukast е от полза с доказан евидънс, протекцията обаче е доза зависима (списание Алергия и имунология 1997 г & американското списание за респираторна медицина 1997 година). Zafirlukast няма такъв ефект, но се ползва успешно за терапия при това заболяване.

Ø       Подобряване на атмосферата около болния, повече чист въздух, избягване на замърсители, парадоксално високите нива на озон в атмосферата водят до повишаване на екзацербациите

Ø       Предотвратяване действието на л-вата като бета блокерите, Latanoprost/Латанопрост или други простагландини и други препарати с бронхоконстрикторен ефект

Ø       Имунизация: стандартно се препоръчва ежегодна имунизация с противогрипна ваксина, на сайта имаме евидънс че две дози от противогрипната ваксина действат по добре от една; ако има чести пренвмококови инфекции >> Pneumo 23