45 годишен пациент с гръдна болка и ринорея

 

 Синусов ритъмм; сърдечна честота 75 уд/мин; пролонгиран до  200 милисекунди PR-интервал, което обозначава граничен  АV-блок I-ва степен; нормална електрическа сърдечна ос. ST-девиации в I-во, aVL, V2-V6. Забелязват се  обаче  и PR-депресии  в отвеждания I-во и II-ро.

В диференциално диагностичните разсъждения влизат: остър миокарден инфаркт;   перикардит и аневризма на лявата камера.

В конкретният случай  комбинцията от дифузни ST-елевации съчетани с PR-депресии ни осигуряват диагнозата "перикардит".