48 годишен пациент с  гръдна болка  и палпитации

AV-тахикардия; сърдечна честота 115  уд/мин; непълен ДББ; остър  преден ОМИ + долен  ОМИ с  неизвестна давност

Нямаме доказателства  за  нормална предсърдна  активност, което трябва да ни наведе на мисълта за наличието на АV-ритъм. Малки ретроградни Р-вълни  се забелязват след всеки камерен комплекс в отвеждания I-во и aVL. ST-сегментни девиции в предните отвеждания, дори при наличието на непълен ДББ отразяват остро миокардно увреждане. Q-зъбците в долните и предните отвеждания  индицират наличие на трансмурален миокарден инфаркт, но в долните отвеждания няма доказателства за  наличие на остра миокардна увреда, което прави преценката дали МИ е нов или стар трудна.  Необходимо е лекарят да се запознае и със стари ЕКГ записи на пациентът, за да направи правилната преценка.