83 годишна пациентка с тежкостепенна фотофобия  и  гадене

Синусова брадикардия; сърдечна честота 37 уд/мин; I-ва степен АV блок и чести непроведени предсърдни екстрасистоли  под формата на  предсърдна тригеминия; бифасцикуларен блок (десен бедрен блок + ляв фасцикуларен), LAE & левокмерна хипертрофия

Този тип ритъм често е объркван с АV-блок  II-ра степен (Мьобитц II)  поради  наличието на непроведени Р-вълни и наличие на константен PR-интервал при Р-вълните, които са проведени. Главният елемент, който изключва диагнозата на Мьобитц II е наличието на непроведени Р-вълни, което се  наблюдава рано в ритъма (Р-Р интревала трябва да е константен при II-ра степен  АV-блок). Когато предсърдните екстрасистоли се появят рано в сърдечния цикъл, камерите  нямат достатъчно време да поемат всички предсърдни импулси и това пречи на вентрикуларната деполяризация.

Това разграничаване е критично важно, защото АV-блок IIстепен изисква поставянето  на пейсмейкър, докато непроведените предсърдни импулси рядко налагат  лечение.

В този случай  пациентката вероятно има някакви електролитни аномалии, които когато се коригират ще нормализират ритъма.

Атриалната бигемения се диагностицира когато всеки втори  атриален комплекс представлява атриална екстрасистола, а  атриалната тригеминия се диагностицира когато всеки  трети  атриален комплекс  е предсърдна екстрасистола.