Въпрос:

Коя терапия не  е подходяща при венозен въздушен емболизъм?

  1. Изправена позиция на главата
  2. Аспирация с централен венозен катетер
  3. Покриване на  крайника със стерилна  превръзка
  4. Компресия на югуларните вени

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №1 - позиция на главата нагоре

  • Профилактиката на венозният емболизъм е  предотвратяване  навлизането на въздух  или елиминацията му
  • Вече не се препоръчва поставянето на  пациентът в положение Тренделенбург поради липса  на ефикасност на маньовъра и нанасяне на потенциални вреди,  също така поставянето на главата в изправено положение е също проблематично.  Най-добре е пациентът да бъде поставен в  ляво латерално декубитално положение
  • Голямо  количество въздух в дясната камера   може да бъде елиминиран  чрез  аспирация от централен венозен катетер
  • Компресията на югуларните вени ще предотврати попадането на мехурчета въздух в мозъка, но компресията не трябва да  е агресивна