Въпрос:

Кое твърдение е верно по отношение  на АСЕ-инхибиторите?

  1. Хроничното приложение на  тези  препарати повлиява значително хемодинамиката на  пациентите
  2. След преустановяване  приложението на АСЕ-инхибитор се развива ребаунд хипертония
  3. Приложението на АСЕ-инхибитори намаля нивата на ренин
  4. Приложението на АСЕ-инхибитори причинява кашлица като странична реакция при 25% от  пациентите, които ги употребяват

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №4 -  приложението на АСЕ-инхибитори причинява кашлица при  25%  от пациентите като странична реакция.

  • АСЕ-инхибиторите редуцират периферното съдово съпротивление чрез блокиране  на ангиотензин-конвертиращия  ензим, което редуцира  и след натоварването на сърцето, а и кислородната консумация на миокарда по този начин (подобрение на сърдечното изтласкване)
  • При дългогодишно приложение на АСЕ-инхибитори се намаля размера на левокамерната хипертрофия, но не се наблюдава  развитие на ребаунд хипертония при преустановяване приема на  препаратите
  • АСЕ-инхибиторите се ползват за лечение на   артериална хипертония и конгестивна сърдечна недостатъчност
  • Най-неприятният им страничен ефект е развитието на ангиоедем, но това се случва рядко на практика
  • Суха кашлица комплицира терапията с този клас препарати  и се наблюдава при 10-25% от  пациентите