Въпрос:

Кой от долу изброените медикаменти подобрява дългосрочната преживяемост на  пациентите с конгестивна сърдечна недостатъчност?

  1. Нифедипин
  2. Дигоксин
  3. Фуроземид
  4. Каптоприл

Отговор и обяснения:

Верният отговор  е №4 - каптоприл

  • АСЕ-инхибиторите са добре известен клас лекарствени средства,  които подобряват в дългосрочен аспект преживяемостта при пациентите страдащи от конгестивна сърдечна недостатъчност.
  • За блокерите на калциевите канали  и антиаритмиците няма все още доказателства,  че подобряват дългосрочната преживяемост  при тези  пациенти