ECG clinical scenarios #12

80 годишна пациентка  постъпва в болницата след падане, в хода на което си чупи шийката на бедрената кост. Няколко месец назад тя се оплаквала от лекостепен задух  и световъртеж. Горното ЕКГ е предоперативно записано. За какво говори  то?

  • АV-блок II степен
  • Пролонгиран QT-интервал
  • Честота на камерните съкращения -  около 40 уд/минута
  • Нормални камерни комплекси и Т-вълни

 Клинична интерпретация:

Ниската честота на съкращения на камерите ни навежда първо на мисълта за пълен АV-блок,но поради това че PQ-интерванал има постоянна продължителност трябва да се спрем на АV-блок II-ра степен.

Непроведени  Р-вълни не е лесно да се установят, затова тук ключов елемент в диагностичните разсъждения се явяват наличието  на Т-вълни с необичайна форма в гръдните отвеждания.

Пациентката се нуждае  от имплантацияна постоянен пейсмейкър,  а операцията трябва да протече под защитата на времен пейсмейкър.