Печат
Посещения: 207

33 годишен пациент с фамилна хиперхолестероемия се представя  клинично с 28 часова  болка в долната челюст и  повръщане

Налице е синусова брадикардия, сърдечната ос е нормална; налични са Q-зъбци + ST-сегментна девиация, както и дълбоки симетрично инвертирани  Т-вълни от V2 до V5. Инвертирани Т-вълни самостоятелно  са представени във I-во,  II-ро, aVL & V6 отвеждания. Наличието на патологични Q-зъбци и дълбоки Т-инверсии подсказват наличието на миокардно увреждане с  инфаркт, който епролонгиран във времето,защото този вид изменения  се наблюдават в късните еволютивни  стадии на инфаркта.