Печат
Посещения: 359

54 годишен пациент с чувство за тежест  в лявата ръка

Синусов ритъм, сърдечна честота 75 уд/мин, стар долен ОМИ,  инверсия на електродите V1  и V3

Проминентните R зъбци във V1, дефинирани като съотношение R:S >1 съществуват като нормален вариант само при 1% от пациентите, но при все това лекарят трябва да е наясно с потенциалните причини за тази ЕКГ находка: