Въпрос:

Кое предизвиква ребрената промяна при пациенти с коарктация на аортата?

  1. Увеличението на  интеркосталните артерии  в косталният  суллкус  на ребрата
  2. Коллатералите  от лявата подключична артерия
  3. Дилатираната торакална аорта
  4. Кръвоносните съдове на тироидните  артерии

Отговор и  обяснения:

Верният отговор е №1 - увеличението на интеркосталните артерии  в костният сулкус на ребрата

  • Пролонгираната коарктация на  аортата предизвиква промяна в ребрата  чрез дилатацията на  интеркосталните артерии
  • При хроничните случаи резултатът е  развитие на коллатерали обикновено от  вътрешните гръдни  и  интеркостални артерии
  • Тези колллатерали  са развити предимно в  областта на 4-то до 8-мо ребра и предизвикват промяна  в долният ребрен ъгъл, където минават интеркосталната вена, артерия  и  нерв
  • Промени  в горният ребрен  ръб може да се наблюдава евентуално при пациенти  с  полиомиелит, остеогенезис имперфекта  и някои васкуларни колагенози