75 годишна пациентка със  субстернално парене,  което ирадиира към гърба й

 

Синусова тахикардия,  сърдечна честота 110 уд/мин, остър PMI

ST-сегментната депресия в десните прекордиални отвеждания,  обикновено  е  асоциирана с едно от 3-ти възможни състояния:

  1. Остра антеросептална миокардна исхемия
  2. Реципрочни изменения   асоциирани  с остър долен  ОМИ
  3. PMI

 Наличието  на проминентни R-вълни и  характера на Т-вълните  в тези същите отвеждания  говоря в полза на PMI. Повечето PMI се асоциират с наличието на долен ОМИ, а по-рядко с наличието на латерален ОМИ, под 5% се касае за изолирани PMI, както е в този случай.