40 годишна пациентка с диспнея, парене/тежест в гърдите; кръвно налягане  80/55 мм жив стълб

Синусова тахикардия, сърдечна честота 130 уд/мин; нисък  волтаж

За нисък волтаж  говориме когато височината на камерните комплекси във всички периферни  отвеждания  е под  5 милиметра,  а  в гръдните  отвеждания под 10 милиметра.

Диференциалната диагноза на ниският волтаж  включва:

  • Микседем
  • Голям перикарден излив
  • Голям плеврален излив
  • Кардиомиопатия  в  краен стадий
  • Тежкостепенен ХОББ
  • Инфилтративно миокардно заболяване
  • Констриктивен перикардит
  • Преживянмасивен ОМИ

Обаче: комбинацията от тахикардия + нисък волтаж винаги трябва да ни наведе първо на мисълта за  наличие на голям перикарден излив респ.потенциална перикардна тампонада. На  ехографията при този пациент се установяват доказателства за  перикардна  тампонада, а  именно колапс на  дясната камера,  което налага извършването на  перикардиотомия поспешност.