49 годишен пациент страдащ от конгестивна сърдечнанедостатъчност, който се оплаква от  гадене, повръщане и обща слабост

Предсърдна  тахикардия  с   вариабилен АV-блок, камерна честота  около 70 уд/мин.;  ритъм сугестивен  за наличие на дигоксинова  токсичност

Предсърдната честота е около 200 уд/минута, което я  определя като  "предсърдна тахикардия",  за предсърдно трептене можем да  говориме при честота  250-350 уд/минута. Както виждате  е наличен и АV-блок  с вариабилна  пропускливост на  предсърдните импулси, като вентрикуларната честотае около 70 уд/минута.

Предсърдната тахикардия с вариабиллен АV-блок е едно от началните клинични проявления на  дигоксиновата токсичност.